Avatar's incom88

Ghi chép của incom88

Funny

- MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó
- ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó
- PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó
- NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó
- DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằng đó
- NHẬT: thằng nào đánh tao, tao bảo MỸ đánh thằng đó
- TRUNG QUỐC: thằng nào đánh tao, tao chửi thằng đó
- ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó
- NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao sẽ diễn tập với MỸ
- BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng NAM HÀN
4757 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hijodesol , Achilles7 người nữa
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
incom88
123nono
13 năm trước· Trả lời
nlhnam
123nono
13 năm trước· Trả lời
dinhquanghuy
123nono
13 năm trước· Trả lời
Achilles
123nono
13 năm trước· Trả lời
ZinciBio
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết