Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nhại Cardinal Francois Xavier

"Hòn gạch nếu bạn đặt dưới chân sẽ là bệ đỡ còn nếu bạn đặt trên đầu nó sẽ là gánh nặng"

Gốc: Hòn gạch = Đồng tiền
3981 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết