Avatar's akane

Ghi chép của akane

Sợ ...

Tóc mẹ
Hôm nay lại thêm vài sợi bạc.
Con lặng nhìn mà sống mũi cay cay...
4227 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi goku
Website liên kết