Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Ăn mày hoang tưởng

Bình luận truyện ăn mày MBA

http://www.google.com.vn/#sclient=psy&hl=vi&site=&source=hp&q=%C4%83n+m%C3%A0y+mba&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=b11d78317d33612d

  1. Làm như thể học MBA chủ yếu vì kiến thức
  2. Làm như thể high-profile professionals trong các lớp executive MBA thích nghe truyện ăn mày
  3. Làm như thể chuyện ăn mày giúp mình ký được hợp đồng tốt hơn là chữ "top school MBA" trong resume
  4. Làm như thể MBA trường nào cũng chất lượng tệ hơn ăn mày như trường của tác giả
  5. Làm như thể kể chuyện đó cho sếp thì được miễn yêu cầu thạc sĩ của công ty
  6. Làm như thể tác giả buôn truyện thì độc giả phải tin

Cheap is cheap


4095 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hwii_dg , trungmercury1 người nữa
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
U_U
U_U
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết