Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nếu mỗi chữ cái đại diện cho 1 tính cách, thì bạn thích mình có tính cách nào?

Ví dụ mình nhé, tạm nghĩ ra vài chữ:

    B = Bình Thản
    K = Kiên Cường
    V = Vui vẻ
    Q = Quyết đoán
    T = Táo bạo

P/S: dùng Lang nào cũng được, nhưng dùng Việt thì Việt hết mà Eng thì Eng hết nhé

Link vote và thảo luận: http://linkhay.com/neu-moi-chu-cai-dai-dien-cho-1-tinh-cach-thi-ban-thich-minh-co-tinh-cach-nao/353157
4227 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi gachua , 850910 người nữa
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
invincible
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
invincible
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
U_U
U_U
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
invincible
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết