Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Ignorance is bliss / ngu dốt là hạnh phúc

Coi mấy con ký sinh trùng máu me & mấy clip mổ ruột xong ăn ngon.

Biết cái mình đang ăn có độc mà không biết nó là cái gì thì mới sợ. (Tưởng) đã biết cái mình đang ăn có cụ thể những độc gì và (tưởng) đã biết cách chữa trị thì mới yên tâm.

4093 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hwii_dg
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết