Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

[idea] sao vòi nước ko làm ống to lên chút :D, rồi có 2 vòi 1 to 1 nhỏ nhỉ?

Để khi cần nước chảy nhanh hơn (ví dụ khi giặt quần áo) thì ta chọn vòi to!!!
4223 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi HuongLai , chelx
trandao
123nono
12 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết