Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Ak, sáng ra đã thấy: chủ kênh Anh Em (anh-em) không cho phép bạn bình luận vào kênh Anh Em

Không biết là có cơ sự gì ( chủ kênh = @hieu_3x ) , lại giống vụ kênh Quân Sự hồi xưa hay là thế nèo.

Kênh cũng hơn 700 nhân ...

Y như rằng vào http://linkhay.com/u/hieu_3x thấy anh em kêu như cha chết, Chúa ơi, Admin ơi, @dike ơi vào cứu anh em. Lại thấy profile trắng trơn + Còn bị unfollow 1 bạn => lại mệnh hệ gì như vụ trước roài.

Đúng là làm Kênh Chủ những kênh khủng có ảnh hưởng lớn đến toàn dân thật :D

( @lylienket , @Bin23, @NewVegas, @ChuDu .. )
4229 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Ogtoma_Minh , lyhap14 người nữa
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
trungmercury
123nono
12 năm trước· Trả lời
NewVegas
123nono
12 năm trước· Trả lời
Faceless
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
BlueSphere
123nono
12 năm trước· Trả lời
raicoi2006
123nono
12 năm trước· Trả lời
AlovoNet
123nono
12 năm trước· Trả lời
truongpham75
123nono
12 năm trước· Trả lời
kidkisscat
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết