Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Thuật ngữ

Lý do buộc phải dùng từ tiếng Anh trong một số bình luận:
  1. Lần đầu tiên đụng khái niệm đó bằng tiếng Anh và không biết từ tiếng Việt tương đương
  2. Không có từ tiếng Việt thông dụng đủ diễn tả
  3. Có từ tiếng Việt thông dụng nhưng có thể gây hiểu sai khái niệm
  4. Bận, nghĩ gì phọt nấy, nói nhanh còn đi kiếm cơm
  5. Vì cụm tiếng Anh đó là thuật ngữ quan trọng. Quăng thẳng cụm đó vào Google ra nhiều thông tin để xem tiếp hơn cụm tiếng Việt. Thử ngay với "keyword" và "từ khoá" xem, hoặc "context ad" và "quảng cáo ngữ cảnh"
  6. Trong phần lớn trường hợp, những người cộng tác có liên quan đến nội dung thảo luận không có vấn đề gì với việc sử dụng thuật ngữ tiếng nước ngoài như trên
  7. Thuần Việt & giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không phải chuyên môn của tôi, cũng không biết các chuyên gia định làm thế nào?!
Nếu không thích thì có thể lựa chọn không đọc bình luận của người nào đấy. LinkHay có cung cấp công cụ cho mục đích này. Xin cảm ơn.

Bổ sung: đọc thêm cái này chơi cho vui http://linkhay.com/note3355784/trinh-trang
4085 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi MrNhim , ngocnd13 người nữa
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
RuanGe
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
RuanGe
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
RuanGe
123nono
12 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
123nono
12 năm trước· Trả lời
live2ride
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
sean
123nono
12 năm trước· Trả lời
nhocgjrlteeny
123nono
12 năm trước· Trả lời
Slusho
123nono
12 năm trước· Trả lời
bree
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
bree
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
RuanGe
123nono
12 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết