Avatar's HuongLai

Ghi chép của HuongLai

tạm biệt..

xl~ tất cả mọi ng, tất cả n~ ng đã, đnag và sẽ iu quý mình :)
cảm ơn vì tất cả :)
nhưng tạm thoeì tớ sẽ rời xa LH
k biết sẽ là bnhiu lâu
có thể rất ngắn, ngắn, hay vừa vừa, hay dài, và rất dài...:)
dù sao thì tớ cũng sẽ quay lại :)
thks mọi ng lần cuối :*
4650 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , chelx6 người nữa
toiyeuh2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
RuanGe
123nono
13 năm trước· Trả lời
RuanGe
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hyn
Hyn
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hyn
Hyn
123nono
13 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hyn
Hyn
123nono
13 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hyn
Hyn
123nono
13 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hyn
Hyn
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết