Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Mấy bác có dzợ vào phân tích giùm em bài ca Dao sau

Để vợ lên đầu: Là trường sinh bất lão. Đánh vợ như tra khảo: Là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo: Là trời đất không dung. Chê vợ lung tung: Là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà nín cười: Là có mắt không tròng. Để vợ phiền lòng: Là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn hộc: Là trời đánh thánh đâm. Vợ gọi mà ngậm câm: Là lòng lang dạ sói. Cho vợ nhịn đói: Là tội đồ thiên cổ. Để vợ chịu khổ: Là bất tài vô dụng --à Bà xã tui Năm Bờ Oanh, Number One, Number One, No.1
4218 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx
Website liên kết