Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Mấy hôm nay Yahoo chết lên chết xuống, thỉnh thoảng mới login được

Không biết còn bạn nào bị giống mình ko?
3970 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi tieunam , tiacay4 người nữa
chelx
123nono
11 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết