Avatar's he0ngo87

Ghi chép của he0ngo87

Não nề...=..=

Giá ơi thương ly lương cùng !

Tuy rng khác loi nhưng chung là tin.

 Thương nhau lương giá đi lin

Ghét nhau lương giá hai min xa xôi.

Gió đưa cái giá v tri,

Cho lương li chu nhiu đng cay.

Giá ơi ta bo giá này: Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiu điu ph ly giá gương

Đng lương vt giá phi thương nhau cùng.

Người ta đi cy ly công,

Tôi nay đi cy còn trông nhiu b

Trông cho vt giá…r r,

Lương tăng vùn vt là mê lm ri.

Bc thang lên hi ông tri

Giá lương như thế, dân thi sng sao?

Ông tri ng biu k tao, mày đi hi sếp ch tao biết gì

4580 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi No_die
Website liên kết