Avatar's paradise_hlvu

Ghi chép của paradise_hlvu

Chở Ai

Tướng Đoàn Sinh Hưởng  thời mới là Đại Đội Trưởng đang chiến đấu ở Tây Nguyên có một người bạn chiến đấu thân thiết như anh em ruột . 
Sau này lúc ông là Trung Tướng- Tư lệnh quân khu 4 thì người bạn kia là giám đốc một công ty xây dựng công trình giao thông của Quân Đội. 
Một lần, Tưởng Hướng lấy xe chở người bạn đến thăm một đồng đội cũ ở đơn vị khác. Trực ban báo vào cho người kia là có người đến thăm.
 Người bạn hỏi là ai đến. Anh trực ban vô tư trả lời là người đến là một ông bụng béo, tóc hói, không xưng danh nhưng lái xe cho ông ấy là một trung tướng :D
3792 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi premium
Website liên kết