Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chuyện đọc lại vẫn hài

Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.
Bố hỏi: vô va, sao buổn thế
Vova: con bi điểm 0 môn toán
- sao lại bị điểm 0
- cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4
- thế thì đúng rồi còn gì nữa
-cô giáo lại hỏi con 2x2 bằng mấy
- thế thì khác đéo gì
- đấy, con cũng trả lời như thế
4222 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Achilles , h2o3 người nữa
Ernesto
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ernesto
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết