Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Lựa chọn

Một hành giả yêu cầu 2 đồ đệ của mình và một cậu thanh niên xin nhập môn đi lấy củi.Ai lấy được nhiều củi nhất sẽ được thưởng.
Ba người đi một lúc lâu mới về.
Anh thanh niên về sớm nhất với 2 gánh củi trên vai.Anh kính cẩn thưa : "Bẩm thầy, con đã cố gắng mang củi về cho thầy. Lúc đầu con gánh tận 8 gánh củi nhưng đến nửa đường vì mệt quá con để lại 6 gánh. Con xin lỗi thầy - con đã cố gắng hết sức".
Sau đó không lâu vị đại đồ đệ trở về. Anh đến gặp thầy của mình và nói :"Lúc đầu con chỉ gánh được  2 gánh củi. Sau khi đi một đoạn con thấy 6 gánh củi ai đó bỏ bên đường. Nghĩ mình còn đủ sức lực, con đã lấy thêm 2 gánh nữa mang về đây".
Một lát sau nhìn ra sông vị hành giả thấy tiểu đồ đệ của mình đang chống bè về đến.Cậu thưa : "Bẩm thầy, lúc đầu khi thầy yêu cầu con mang củi về, con cảm thấy lo lắng.Con biết con sức yếu nên chỉ gánh được 1 gánh củi mà thôi. Thế rồi con chợt nghĩ nếu kết bè đi đường thủy thì có lẽ sẽ mang nhiều củi về hơn.Trên đường đi con cũng đã lấy thêm 4 gánh củi ai đó bỏ bên đường. Con đã mang về hết cho thầy đây ạ"

Vị hành giả mỉm cười, từ từ bước đến gần cậu thanh niên, xoa đầu anh và nói :"Con biết không, phàm bất cứ chuyện gì đều cần nỗ lực. Ta biết con cũng đã rất nỗ lực rồi, rất đáng khen.Nhưng con cũng cần nhớ là có nhiều lúc chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, quan trọng vẫn là cách tiếp cận vấn đề một cách tốt nhất. Phải biết lựa chọn con ạ."
4086 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos , lylienket1 người nữa
Website liên kết