Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

ohisee's quote: đừng đợi mưa ngớt rồi về

Vì mưa có thể to hơn
3711 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , fnews_daily
fnews_daily
nhưng mà biết đâu sẽ ngớt thì ngon
10 năm trước· Trả lời
ohisee
với kiến thức hữu hạn của mình thì xác suất mưa ngớt và mưa tăng là ngang nhau, trong khi đó nếu chờ mưa ngớt thì lại mất time
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết