Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Thơ bậy (ST)

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ sung túc thì teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu

…Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là
Bây giờ nhảy phải lấy đà
Ngày xưa búng nhẹ là qua cái vèo

…Ngày xưa khám phá suối đèo
Bây giờ trầy trật leo trèo hai ba
4213 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cucaiduong , bibu_robin3 người nữa
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
WhY_L0vE
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết