Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Biết ngay là quả "Sân khấu kịch lớn nhất thế giới cho 80 triêu người. 1triệu 1 vé :)" sẽ bị 404

Nhưng vẫn vote :D, tiêu đề rất sáng tạo (mặc dù chửi rủa mấy thứ như thế cũng chẳng giải quyết cái gì cả)

Update:
- Bài đã bị xóa, tiếc quá, chưa kịp nhìn link gốc (có lẽ ko cần thiết)
- Có lẽ link gốc là đây: http://linkhay.com/vu-vinashin-bo-chinh-tri-quyet-dinh-khong-xu-ly-ky-luat-xa-hoi-dan-tri/366982 => Tin dạng này đặt tít giống link gốc thì chỉ bị khóa link chứ ko bị khóa nick :p
- Giao diện xem note của Linkhay lại thay đổi rồi
- Cái nút nguy hiểm lại xuất hiện
4210 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Krad , tiacay1 người nữa
toiyeukingland
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
toiyeukingland
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ernesto
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết