Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Giờ mới hiểu nguồn gốc ra đời của từ "Nhà Nghỉ"

Tại sao chẳng mấy người vào đó để nghỉ, mà lại gọi là "Nhà Nghỉ" , sao ko gọi là "Nhà Lao Động" hay "Nhà Gì Đó". Có lẽ nguồn gốc như sau: Sau khi nhậu nhẹt, nàng tỏ ra mệt, chàng quan tâm "Giờ anh đưa anh em về nhà nghỉ nhé", tất nhiên là câu trả lời là "vâng". Thế là một bạn kinh doanh loại hình "Nhà Đó" mới nghĩ ra "sao ko đặt tên là Nhà Nghỉ" nhỉ và đắt khách hẳn lên, nhiều đời sau, Nhà Nghỉ từ một danh từ riêng đã trở thành danh từ chung ....
4162 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết