Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Dũng khí

3 vị tướng quân ba nước trong một dịp gặp thân mật đã bàn với nhau về "Thế nào là dũng khí?"

Vị thứ nhất nói : "Tôi sẽ cho các anh xem dũng khí nước tôi hiểu là như thế nào?". Đoạn, ông ra lệnh cho anh lính dưới quyền : "Anh hãy trèo lên đỉnh cây cột 100m rồi hãy giơ tay chào mọi người". Người lính lập tức thi hành.

"Hay, hay lắm" - vị thứ hai nói. "Tôi cũng muốn cho các anh xem dũng khí của người nước tôi". Đoạn ông hạ lệnh cho viên sĩ quan cấp dưới : "Anh hãy trèo lên đỉnh cây cột 200m rồi hãy giơ tay chào mọi người hai lần". Mệnh lệnh được thi hành.

Vị tướng thứ ba vỗ tay khen ngợi. Sau đó ông nói với hai vị kia : "Còn ở nước tôi, chúng tôi hiểu dũng khí là như thế này..."
Đoạn, ông ra lệnh người tùy tùng : "Anh hãy leo lên đỉnh cây cột 300m. Rồi hãy nhảy xuống"

"Nhưng thưa ngài, ở độ cao như thế mà nhảy xuống thì... Ngài có bị mất trí không đấy?" - viên tùy tùng của ông mở to mắt hỏi.

Viên tướng bật cười, quay sang hai người đồng nhiệm : "Đấy, dũng khí chúng tôi hiểu là như thế"

Trong cuộc sống, không phải cứ tin tưởng theo ai đó một cách mù quáng mới là dũng khí. Phải biết can đảm nói "Không" với điều vô lý và không đúng với sức của mình.
4081 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi akane
Website liên kết