Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Yahoo Chat lại tèo rồi

Cả ngày nay ko login được, dùng Skype only vậy
4215 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx
No_die
123nono
12 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
pisces
123nono
12 năm trước· Trả lời
newstar
123nono
12 năm trước· Trả lời
calcium
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết