Avatar's emlacao

Ghi chép của emlacao

..........

Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh 
Môi thâm khô từ thuở định hôn người 
Ngày tháng hạ khi không mà trở rét 
Giọt nắng vàng lung linh màu lạnh ngắt 
Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa

(Du Tử Lê)
4573 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cunzk
cunzk
123nono
13 năm trước· Trả lời
emlacao
123nono
13 năm trước· Trả lời
cunzk
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết