Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Phát hiện: Tại sao Facebook và hàng hàng không của Mr Hà Dũng lại thất bại ở VN?

Lý do hơi giống nhau: Cái tên.

Ban đầu Hà Dũng đặt tên hãng là: Tăng Tốc, khong dau thi la "tangtoc" , còn có thể đọc là Tang Tóc =((

Thế Facebook thì sao? Face = Mặt, Book = Sách. FaceBook = MặtSách, khong dau la "matsach", còn có thể đọc là "Mất Sạch".

Đấy, Tang Tóc với Mất Sạch hỏi sao chẳng thất bại, các bác cứ đổ tại CP không hỗ trợ với lại cấm đoán, độc quyền, vận động hành lang này kia ...
4207 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi no_fear , Grarandos3 người nữa
cuong205a
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết