Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Muốn đoàn kết thì khó nhi?

Hồi nhỏ cũng ghét nhất cảnh bè phái trong lớp, đi làm thì ghét thấy cảnh bề phái trong cty, rồi lên mạng thì .... Nhưng đúng là being human is being separated :(
3700 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , newstar6 người nữa
NewVegas
Người Việt thôi anh ...
10 năm trước· Trả lời
ohisee
chắc phải có chiến tranh với người ngoài hành tinh thì con người may ra mới đoàn kết
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết