Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chán đưa và vote tin về nhiễm xạ rồi (vì cũng chả giải quyết được gì, chỉ làm loạn thêm) nên gửi vào note thôi

4160 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Yuriko_Matsui
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết