Avatar's cuddang

Ghi chép của cuddang

du mục

Tôi lại lướt qua những ngọn đồi phủ đầy sương trắng,,,

Ánh trăng lấp loáng khiến đêm đen không thể phủ kín cõi tăm tối giữa tâm hồn gã du mục.

Bước, cứ bước,,,

***

Tôi lại lướt qua những khu vườn phủ đầy xác lá,,,

Gốc cây cổ thụ cằn cỗi khiến cuồng phong không thể quét tới cõi tăm tối giữa tâm hồn gã du mục.

Bước, cứ bước,,,

***

Tôi lại lướt qua những hoang mạc phủ đầy cát nắng,,,

Niềm tin dũng mãnh khiến âu lo, sầu thảm không thể phủ kín cõi tăm tối giữa tâm hồn gã du mục.

Bước, cứ bước,,,

4567 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết