Avatar's toiyeuh2o

Ghi chép của toiyeuh2o

Team FootBall Linkhay Nge rõ trả lời .

Tình hình là Anh Lân vừa mới gọi điện thông báo
Tối thứ 6 này sẽ có 1 trận đấu vào lúc 20h (8 giờ)
Địa điểm : Sân Thượng đình ( Chỗ quán nướng hay ăn ế ;)))

Anh em nào đi được vào để lại lời nhắn cho mình nhé, để mình còn báo lại với anh Lân

Anh em trả lời nhanh nhé.
4374 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi batran , chelx5 người nữa
kanishi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Neverland
123nono
13 năm trước· Trả lời
Nobrain
123nono
13 năm trước· Trả lời
tiner
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
Neverland
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
13 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
13 năm trước· Trả lời
tiner
123nono
13 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
13 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
Nobrain
123nono
13 năm trước· Trả lời
batran
123nono
13 năm trước· Trả lời
toiyeuh2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
YuTeYong
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết