Avatar's duongminhviet

Ghi chép của duongminhviet

này thì giá xăng

Đường Tăng ghé trạm đổ xăng
Bà kia nói giá tăng rồi em ơi
Ngộ Không tưởng bả nói chơi
Nên bay lên hỏi ông trời xem sao
Trên trời lạm phát càng cao
Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng
Ngộ không chẳng nói chẳng rằng
Đập cho một phát răng văng khỏi mồm
Tụi tao khố rách áo ôm
Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày
Xăng mà tăng giá thế này
Tao đi về núi, kinh mày lấy đi.
(@hoado)
4559 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Hyn , Krad3 người nữa
KKT-52
123nono
13 năm trước· Trả lời
KKT-52
123nono
13 năm trước· Trả lời
KKT-52
123nono
13 năm trước· Trả lời
duongminhviet
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết