Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Bạo dâm là tốt; khổ dâm cũng tốt

Bạo dâm
  • Mạnh bạo & hung hăng thì giải quyết vấn đề rốt ráo
  • Càng hành hạ & cưỡng bức càng sướng
  • Để đảm bảo có thể hành hạ & cưỡng bức lâu & rộng thì trai luôn phải tự train để mạnh lên => động lực phát triển

Khổ dâm
  • Có một số việc lớn muốn làm phải compromise chỗ khác
  • Cảm giác compromise như thể bị được hành hạ
  • Hướng đến chịu hành hạ những cái liên quan đến việc lớn thì vừa được việc vừa sướng
  • Nên những trai khổ dâm rất nguy hiểm
4066 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi goldscors
mosaic
123nono
12 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
mosaic
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
12 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết