Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Lịch sử vốn là môn rất hứng thú và đem lại nhiệt huyết

Những gì bị cấm đọc cũng rất hấp dẫn, đầy tò mò.

Đương nhiên những phần lịch sử bị che giấu có đủ cả 2 thuộc tính trên
4197 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi meomeo93 , h2o2 người nữa
Website liên kết