Avatar's kom1903

Ghi chép của kom1903

Gió...lạnh!

Gió lạnh về lúc chập tối, đi ăn xuất bún cá 12k mà đầy cả một tô bự. Chưa bao giờ ăn một tô bún nào mà đc nhiều như thế! Định ngày mai, anh sang mình sẽ dẫn anh đi ăn, nhưng rồi anh nói là anh cũng chưa biết đc! Thế thì thôi!
Anh thật vô tâm!
4149 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , Linkhayer194
Website liên kết