Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Tiếng Anh có từ gì chỉ sự "Khổ luyện" ko nhỉ?

1 từ ấy? còn 2 từ thì là "train hard" ?
4195 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , hwii_dg1 người nữa
trungmercury
123nono
12 năm trước· Trả lời
cuong205a
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrmoovn
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
cuong205a
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết