Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Tiếng Anh có từ gì chỉ sự "Khổ luyện" ko nhỉ?

1 từ ấy? còn 2 từ thì là "train hard" ?
3690 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , hwii_dg1 người nữa
trungmercury
Em thấy diligence cũng khá sát.
10 năm trước· Trả lời
cuong205a
endeavour : We wish her every success in this endeavour
10 năm trước· Trả lời
mrmoovn
Tiếng anh tớ biết mỗi hardcore
10 năm trước· Trả lời
ohisee
@trungmercury@cuong205a học English ở đâu mà giỏi thế
10 năm trước· Trả lời
cuong205a
mở kênh trao đổi English đi... gợi ý viết resume, letter, contract, present, hầm bà lằng ...
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết