Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chán đá xoáy rồi

Tập trung làm việc và ... tập thể dục

Xem các bạn đá xoáy mãi đã ốm càng ốm thêm :(, lẽ nào phải giống cụ cố Hồng "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" :( (know, hard to do, say forever nói theo cách của anh gúc gồ)
3691 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bemeo38 , h2o1 người nữa
h2o
h2o
T7 đi tập thể dục a nhóe
10 năm trước· Trả lời
TanNg
Cuộc sống đầy bất công, đau khổ và khó khăn. Quan trọng là chọn cái gì nhìn vào để sống cho vui vẻ. Vui vẻ thì mới làm được nhiều việc hữu ích để giúp cuộc sống của mình và người khác tốt hơn.
10 năm trước· Trả lời
laogia
Vote. Đá nhiều quá mỏi chân chết
10 năm trước· Trả lời
ntvim88
Hơ hơ
Em chỉ xem các bạn ấy có đi ra ngoài lề không thì chém thôi, cái nào tinh tế hẳn mới vote hay cm
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết