Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chán đá xoáy rồi

Tập trung làm việc và ... tập thể dục

Xem các bạn đá xoáy mãi đã ốm càng ốm thêm :(, lẽ nào phải giống cụ cố Hồng "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" :( (know, hard to do, say forever nói theo cách của anh gúc gồ)
4151 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bemeo38 , h2o1 người nữa
h2o
h2o
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
laogia
123nono
12 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết