Avatar's incom88

Ghi chép của incom88

Vợ...

"Phàm những việc gì lớn, không tự giải quyết được, hãy về nhà hỏi vợ, vợ bảo làm sao cứ làm ngược lại ắt hẳn sẽ thành công " Trích Ngạn Ngữ Ấn Độ Trg 189233283, Chương VIIXXVVVXXVVVII
4705 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi shimon
Website liên kết