Avatar's xuktu

Ghi chép của xuktu

1 công ty Việt nhờ Chaien tuyển "hàng nóng"Tuyển cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam 
Các bạn KTV ko cần phải biết hết các ngôn ngữ lập trình trên ( Chaien nói minh họa thui...)
Hãy gửi CV ngay và rất mong được gặp các bạn trong buổi phỏng vấn.
Cảm ơn các bạn nhiều.
4059 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lemd , mrPonPon2 người nữa
evil590
123nono
12 năm trước· Trả lời
NovaDev
123nono
12 năm trước· Trả lời
Socchoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
xuktu
123nono
12 năm trước· Trả lời
MUSVN_ManUtdFC
123nono
12 năm trước· Trả lời
thanlanhoito
123nono
12 năm trước· Trả lời
xuktu
123nono
12 năm trước· Trả lời
PaulKellerman
123nono
12 năm trước· Trả lời
MUSVN_ManUtdFC
123nono
12 năm trước· Trả lời
havn
123nono
12 năm trước· Trả lời
havn
123nono
12 năm trước· Trả lời
xuktu
123nono
12 năm trước· Trả lời
cau2
123nono
12 năm trước· Trả lời
ITcat
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết