Avatar's dike

Ghi chép của dike

Uốn lưỡi bảy lần trước khi gửi tin

Trong thời gian tới các bạn hạn chế gửi tin về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội nhạy cảm, dễ gây nhiều tranh cãi để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Các tin có nội dung hở hang quá trớn và thô tục cũng sẽ bị xử lý ngay lập tức. Mong các bạn hợp tác.
4620 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Hungnguyen1402 , Linkhayer19418 người nữa
cucaiduong
123nono
13 năm trước· Trả lời
amerjcan
123nono
13 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết