Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Mặt tích cực của những những bất công

Càng thấy nhiều bất công xã hội, thì càng tự nhủ mình phải lớn nhanh hơn.

Mình có trách nhiệm phải mạnh, phải trưởng thành, thật nhanh.
4194 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết