Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

FPT hợp tác quảng cáo với Facebook, đồng thời lại ... cấm Facebook?

Lý do thực sự của việc này là gì?
4191 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi KazRp , Krad1 người nữa
Catalunya
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết