Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

"Coffee table book" dịch thế nào nhỉ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_table_book , dịch là "sách bìa cứng" ổn ko nhỉ? có từ tiếng Việt nào tương đương?

à, "sách gối đầu giường" có phải là must-have book?
3678 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , chelx
cuong205a
sách gối đầu giường : bedside book (mình thấy gần nhất, ko có ví dụ)

Coffee table book : quyển sách có nhiều hình ảnh quý giá, a large expensive book that has a lot of pictures in it and is meant to be looked at rather than read

sách bìa cứng là bị
10 năm trước· Trả lời
ohisee
sách minh họa
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết