Avatar's TKM

Ghi chép của TKM

Tài sản ảo trên mạng?

Nhân đọc cái link "Quản lý tài sản ảo trong game" của anh @TanNg gửi, lại nghĩ đến vấn đề quản lý các loại hình "tài sản" ảo khác như thế nào. 

Có rất nhiều thứ "của chúng ta" đang nằm rải rác nhiều nơi khác nhau trên internet. Ảnh của tôi chụp đăng ở flickr, truyện ngắn của tôi trên blog hoặc forum, note của tôi trên linkhay, tài khoản của tôi trên Facebook... Vậy những sản phẩm đấy thuộc sở hữu của ai, tôi hay là nhà cung cấp dịch vụ nơi tôi lưu "tài sản"? Liệu flickr có được sử dụng ảnh của tôi vào những mục đích tôi không đồng ý? Về nguyên tắc, nhà cung cấp sẽ công nhận đấy là "tài sản" của tôi, nhưng rõ ràng thứ ràng buộc họ ở đây là uy tín của dịch vụ, chứ không phải là luật pháp. 

Vấn đề thứ hai là, giả sử khi một người chết đi, những sản phẩm đấy sẽ thuộc sở hữu của người thân, hay thuộc về nhà cung cấp dịch vụ? Kể cả khi nhà cung cấp không vị phạm quyền của tôi đối với "tài sản" của mình khi tôi còn sống, nhưng sau đấy, việc "tài sản" ấy sẽ thuộc về ai cũng là điều cần được cân nhắc.
 
Có thể trong điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ có đề cập đến các vấn đề trên, nhưng do đấy không phải là văn bản pháp lý, nên trước pháp luật nó gần như không có tác dụng. Và hầu hết họ đều có một điều khoản là: "Chúng tôi có thể thay đổi nội dung agreement này mà không cần báo trước". Hơn nữa, khi có chế tài luật pháp, thì cũng thật khó để xử lý những trường hợp khi chúng ta sử dụng dịch vụ của nước ngoài, vì luật pháp mỗi nước mỗi khác. Như vậy, câu hỏi cuối cùng ở đây là: bây giờ, tôi nên đưa những gì lên mạng và không nên đưa những gì? 


4543 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chimsebeo
forty4vn
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết