Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Lẽ ra cái chatroom nên học hỏi skype chút chứ #linkhay_next

à, tự nhiên có idea là tại sao không thêm chức năng khi viết note mà ở tít có dấu thăng và tên kênh (ví dụ #linkhay_next, #voc-it ) thì tự động đăng note vào kênh đó cho nhanh nhỉ? đỡ phải ra ngoài thêm thao tác :D

quay vụ skype chat là ngon hơn room chat, nó auto scroll thanh cuộn thông minh hơn :D
3679 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi minh , lipstick19th1 người nữa
hwii_dg
chatroom cuộn rất khó
10 năm trước· Trả lời
ohisee
uhm, thông minh ra, như skype, thì khi thanh cuộn đưa lên khỏi đáy, thì ko auto scroll nữa.
10 năm trước· Trả lời
hwii_dg
em thích là thêm vào đc link nữa, post link vào lại phải thủ công copy paste với cả thêm đc ảnh để chơi đuổi hình bắt chữ là ok
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết