Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Lẽ ra cái chatroom nên học hỏi skype chút chứ #linkhay_next

à, tự nhiên có idea là tại sao không thêm chức năng khi viết note mà ở tít có dấu thăng và tên kênh (ví dụ #linkhay_next, #voc-it ) thì tự động đăng note vào kênh đó cho nhanh nhỉ? đỡ phải ra ngoài thêm thao tác :D

quay vụ skype chat là ngon hơn room chat, nó auto scroll thanh cuộn thông minh hơn :D
4181 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi minh , lipstick19th1 người nữa
hwii_dg
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết