Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

#linkhay-next Nên chăng chức năng tự động giới thiệu bạn của linkhay nên thêm vài thông số của người đó?

Như abc(12,45,22) số quan tâm, số bài gửi, số comment , hoặc là cái link đến profile của người đó (dạng như Facebook làm) để quyết định có quan tâm hay ko?

Nên hạn chế tự động giới thiệu mấy bạn được các-bạn-chuyên-đi-quan-tâm như Avolo, Wifi_VienTin, jani_nhung, nguyenhunghai và ... mình quan tâm
4186 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết