Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nếu: cho chủ kênh được thay đổi 1 chút text trong trang chủ của kênh

Thì: mình sẽ lập tra một diễn đàn nhỏ trong linkhay

Tự nhiên lại nghĩ nếu mà Linkhay cho phép mem tự lập forum :D, thì có thể linkhay ko còn là linkhay bây giờ nhưng sẽ thành một cái gì đó lai giữa ttvnol và linkhay bây giờ + 1 cái gì đó rất mới ...
4177 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết