Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Học sinh đối tài (bậy) quá

Trong giờ Sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng & ra 1 vế đối: “Con Bò cạp, cạp con Bò cạp. Cạp đúng chỗ bò, mà bò đúng chỗ cạp”. Thầy mời 1 học sinh đối, cậu học trò đứng dậy ứng khẩu: “Thầy Sinh vật, vật cô Sinh vật. Vật đúng chỗ sinh, mà sinh đúng chỗ vật”. Thầy đỏ mặt tía tai, mời 1 học trò khác… Trò này liền nhanh nhẩu: “Anh Tiểu thương, thương chị Tiểu thương. Thương đúng chỗ tiểu, mà tiểu đúng chỗ thương” Cậu học trò nữa mạnh dạn thêm: "Anh Cà phê, cà chị Cà phê. Cà đúng chỗ phê, mà phê đúng chỗ cà...
3665 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi KazRp , 1131141154 người nữa
o0llCandyll0o
Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : – “Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu”, – “Em nào đối được câu này thầy cho 10đ”, 1 em đứng lên dõng dạc – “Thầy
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết