Avatar's sean

Ghi chép của sean

Tán phét.

Đêm ngồi tán phét.

"My parents ran away from Vietnam in the 70s because of the war, but I hold no grudges."

"I love Vietnam."

"In the long run I see myself returning to Vietnam working in and shaping the financial industry."

quoted from Chủ tịch hội học sinh - sinh viên Việt Nam tại Oxford.
4688 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ChrisColfer , TaySac3 người nữa
Website liên kết