Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

[sưu tập] lại thơ về giá tăng và ... giá xăng

  • (thơ ko vần lắm :D ) Đường Tăng ghé trạm đổ xăng Bà kia nói giá tăng rồi em ơi Ngộ Không tưởng bả nói chơi Nên bay lên hỏi ông trời xem sao Trên trời lạm phát càng cao ......Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng Ngộ không chẳng nói chẳng rằng Đập cho một phát răng văng khỏi mồm Tụi tao khố rách áo ôm Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày Xăng mà tăng giá thế này Tao đi về núi, kinh mày lấy đi.

  • Thứ 2 là ngày đầu tuần Nên tăng có mỗi giá xăng Thứ 3, thứ 4, thứ 5 Ngày ngày tăng thêm giá khác Thứ 6 rồi đến thứ 7 Chờ mãi không thấy lương tăng Chủ nhật cả nhà treo niêu Vì đã tiêu hết tiền, vì đã tiêu hết tiền

  • 4175 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
    được loan tin bởi sam_elf91 , KazRp
    Website liên kết