Avatar's EZman

Ghi chép của EZman

Chuyện ngày xưa....

Cô con gái trẻ mượn được cuộn băng cát xét có bài: "Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau..." 

Ngày xưa 2 từ "hôn nhau" được coi là rất nhạy cảm nên ông Bố cô sợ cô nghe bậy bạ nên dùng cồn tẩm vào bông rùi chùi vào các đoạn có câu hôn nhau để xóa đi. 

Cô gái trẻ lúc sau rủ bạn lên chơi bật băng lên và nghe được: "Cao cao bên cửa sổ có 2 người Phịch...phịch...phịch nhau - Đường phố hãy yên lặng cho 2 người ... phặc...phặc...phặc nhau..." 

4075 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi tran_tien , clee0___02 người nữa
Website liên kết