Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

[today signature]

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì khỏi cần mặc
4179 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , Krad
Website liên kết