Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

#linkhay-next nên chăng support 1 số website thông dụng (vnexpress. genk, tinhte ...) tốt hơn

Ví dụ khi gửi link từ mấy site đó thì tự động extract link hình và title chính xác hơn chút
4171 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết