Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

#linkhay-next nên chăng support 1 số website thông dụng (vnexpress. genk, tinhte ...) tốt hơn

Ví dụ khi gửi link từ mấy site đó thì tự động extract link hình và title chính xác hơn chút
3666 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
kanishi
em nghĩ linkhay càng cá nhân hóa càng hay
10 năm trước· Trả lời
ohisee
Google nó cũng support 1 số site nổi nổi như imdb tốt hơn mà
10 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
Bác dùng bookmarklet hoặc gửi tin qua nút nhúng thì sẽ tự động generate Title và Thumb
10 năm trước· Trả lời
ohisee
@nguyenhunghai : thanks, sẽ thử
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết